Důvěra jako zásadní prvek pro budování teamu

Pracovní, rodinný, osobní. Každý vztah je v základu založen na důvěře. Důvěra znamená, že se můžeme spolehnout. Bez důvěry těžko přesvědčíme druhé. Důvěra nám pomáhá vybudovat kvalitní a pevné vztahy. Těžko se buduje, lehko se ztrácí a ve většině případů rychle poznáte, když chybí. Pojďme se podívat, proč je důvěra na pracovišti zásadní, jak ji budovat a co udělat pro její upevnění.

Proč je důvěra důležitá?

Mít důvěru ve své kolegy, svého šéfa i firmu znamená kulturu upřímnosti a vzájemného respektu. Je to hrdost na to, kde pracuji, větší spokojenost a menší fluktuace. Důvěra buduje větší angažovanost a pomáhá morálce a motivaci. Důvěra znamená, že mohu svobodně vyjádřit svoje myšlenky a nápady, což vede k větší produktivitě.

Když si lidé důvěřují a respektují se, rozvíjí to jejich kooperaci, zvyšuje rychlost a efektivitu a snižuje náklady. Důvěra pomáhá přenášet na zaměstnance víc odpovědnosti, což vede k jejich profesnímu růstu. Důvěra odstraňuje formální nařízení a zákazy a zvyšuje podíl zodpovědnosti.

důvěra

Důvěru jako takovou můžeme rozdělit do dvou oblastí – praktickou a emocionální. Praktická důvěra se vztahuje ke každodenním činnostem. Být čas v práci, udělat co mám, stíhat deadliny a být spolehlivý. Emocionální důvěra se vztahuje k našim pocitům, jako je respekt, naslouchání a budování silných vazeb. Mezi další pilíře, na kterých důvěra stojí jsou: dlouhodobé vztahy na pracovišti, upřímnost, dodržování závazků, přiznávání chyb, efektivní komunikace, snaha být nápomocen, vůle postavit se za dobrou věc a transparentnost.

A co znamená být důvěryhodný leader? Plníte to, co slíbíte. Jste pro své zaměstnance a kolegy dostupný, jste přátelský a projevujete podporu členům svého týmu. Respektujete jejich myšlenky a názory a vždy dbáte na to, aby vaše slova odpovídala vašim činům.

Pokud si chcete přečíst o důvěře něco od autora bestsellerů S. Coveyho, doporučuji knihu Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše.

Jak budovat důvěru

Co jsou konkrétní kroky pro vybudování důvěry?

Jděte příkladem

Známé pořekadlo praví: “Chovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se chovali oni k vám.” Nic nedefinuje kulturu týmu nebo společnosti víc, než šéf či majitel. Vezměte odpovědnost do vlastních rukou a začněte u sebe. Buďte vzorem pro ostatní, buďte inspirací. Jen opravdová upřímnost vám pomůže vybudovat na pracovišti kvalitní a trvalé vztahy.

Poslouchejte víc, než mluvíte

Když chcete, aby vás lidé opravdu poslouchali, musíte nejdřív začít poslouchat vy je. Vaši kolegové mají svoje vlastní myšlenky a nápady a pokud vytvoříte takové prostředí, ve kterém si budete vzájemně důvěřovat a oni se nebudou bát svoje myšlenky vyjádřit, vyhrajete vy i oni. Aktivní naslouchání totiž vede k větší motivaci a angažovanosti.

Přiznejte chybu

Nikdo nemá rád výmluvy. Když uděláte chybu, řekněte to narovinu. Když se mýlíte, přiznejte to. Bojíte se, že to ohrozí vaše postavení? Naopak. Být zranitelný a přiznat chybu znamená, že budete v očích svých kolegů lidštější a budete působit mnohem důvěryhodněji.

pomoc

Sbírejte zpětnou vazbu

Špatná nálada, nepovedený projekt, červená čísla na konci kvartálu, odchody zaměstnanců. To jsou jen některé příklady, které negativně ovlivňují společnost a zaměstnance. Pokud mají zaměstnanci dostatečnou důvěru ve vedení, většinou se těmto věcem dá zabránit. Jak? Stačí vytvořit takové podmínky, abyste mohli pravidelně sbírat zpětnou vazbu. Dejte každému ve firmě prostor, aby se mohl vyjádřit, aby byl jeho hlas slyšet. Pokud takové prostředí vytvoříte, budete moci reagovat na spoustu problémů dříve, než k nim vůbec dojde, a to jen díky tomu, že nasloucháte.

Platí to ale i opačně. Vy musíte být upřímní, když poskytujete zpětnou vazbu. Neukazujte na chyby ostatních a netrestejte. Naopak ukažte zaměstnancům, že jejich chyby jsou součástí učení a vy jste tu od toho, abyste jim pomohli zlepšit se. Když jsme všichni otevření zpětné vazbě, ať už je dobrá či špatná, v konečném důsledku to pomáhá společnosti růst společně se svými zaměstnanci.

Buďte upřímní a otevření

Neupřímnost vede ke ztrátě důvěry i motivace. Jedna lež může potenciálně zničit dlouhodobě budovaný pracovní vztah. I když je to těžké, říkejte pravdu, a nejen to, co si myslíte, že lidé chtějí slyšet. Pochopte, co zaměstnanci potřebují a sdělujte jim to ohleduplně k jejich úsilí a pocitům.

Otevřenost znamená, že vaše kolegy zapojíte do komunikace. Dáte jim možnost vyjádřit se a říct svůj názor. Toto speciálně platí v okamžicích, kdy plánujete zavést změny v procesech, postupech nebo strategii. Zapojením zaměstnanců do tohoto procesu posílíte důvěru.

Sdílejte informace

Jak jsme si již řekli v předchozím odstavci, zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů je zásadní pro tvorbu důvěry. Vždy buďte transparentní, nenechávejte si informace pro sebe. Dejte si ale pozor na množství a kvalitu informací. Vše musí být komunikováno jednoduše, jasně a stručně a každý musí rozumět své roli. Když se zaměstnanci musí vypořádat s množstvím irelevantních informací, které k nim přicházejí, narušuje to jejich důvěru i produktivitu.

Budujte odpovědnost

Odpovědnost buduje spolupráci. Pokud je na pracovišti každý odpovědný za výkon své práce a chápe, jak jeho výkon přispívá k výkonu celého teamu, tak mohou všichni pracovat směrem k dosažení společného cíle. Odpovědnost je také skvělým způsobem, jak zvýšit produktivitu a efektivitu, neboť díky ní si lidé uvědomí, jak jejich práce ovlivňuje ostatní a nebudou chtít porušit vaši důvěru.

Vyznávejte politiku otevřených dveří

Politika otevřených dveří je skvělým způsobem, jak dát svému týmu najevo, že jste mu kdykoli k dispozici. Odstraníte tím váhání a neochotu oslovit vás jako šéfa a pomůžete tak zaměstnancům vám více důvěřovat. To otevře cestu k upřímnějším rozhovorům a lepší spolupráci a odstraní určitou bariéru mezi vámi a zaměstnancem.

důvěra mezi šéfem a zaměstnancem

Řekněte stop mikromanagementu

Dýcháte svým zaměstnancům stále na záda ve snaze podchytit okamžitě všechny chyby nebo za cílem neustálé a stoprocentní kontroly? Pak mají určitě pocit, že jim nedůvěřujete. Neustálá kontrola vysílá signál, že si myslíte, že vaši zaměstnanci nebudou pracovat správně a je nutné je neustále hlídat. Ukažte svým kolegům, že máte důvěru v jejich znalosti a zkušenosti a nekontrolujte jejich každý krok. Buďte pouze oporou a dejte jim najevo, že v případě dotazů jste jim k dispozici.

Často kladené otázky

Proč je důvěra na pracovišti tak důležitá?

Důvěra na pracovišti je klíčová pro vytvoření kultury upřímnosti a vzájemného respektu. Přispívá k větší spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců, snižuje fluktuaci, zvyšuje produktivitu a podporuje profesní růst. Důvěra také umožňuje efektivnější spolupráci a snižuje náklady spojené s mikromanagementem a nadměrnou kontrolou.

Jaké jsou praktické a emocionální aspekty důvěry?

Praktická důvěra se týká každodenních pracovních činností, jako je docházka, plnění úkolů, dodržování termínů a spolehlivost. Emocionální důvěra se vztahuje na vztahové aspekty, jako je vzájemný respekt, naslouchání a budování silných vazeb.

Jaký význam má být důvěryhodným leaderem?

Být důvěryhodným leaderem znamená plnit sliby, být dostupný a podpůrný, respektovat myšlenky a názory týmu a zajistit, aby vaše slova odpovídala vašim činům. To pomáhá vybudovat silné a zdravé pracovní vztahy.

Jaké jsou efektivní způsoby budování důvěry na pracovišti?

Efektivní způsoby zahrnují chování se jako vzor pro ostatní, aktivní naslouchání zaměstnancům, přiznání vlastních chyb, sběr a poskytování upřímné zpětné vazby, sdílení informací transparentně, budování odpovědnosti, podpora politiky otevřených dveří a omezení mikromanagementu.

Jak mohu jako manažer přispět k budování důvěry?

Jako manažer můžete přispět k budování důvěry tím, že jste vzorem upřímnosti a otevřenosti, aktivně nasloucháte svému týmu, přijmete odpovědnost za chyby, sdílíte důležité informace a podporujete kulturu vzájemné spolupráce a odpovědnosti.

Jaký dopad má nedostatek důvěry na pracovišti?

Nedostatek důvěry může vést k nižší spokojenosti zaměstnanců, vyšší fluktuaci, snížené produktivitě a morálce, zvýšené potřebě kontroly a mikromanagementu a celkově negativně ovlivňuje pracovní prostředí a výsledky firmy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *