Jak nebýt people-pleasing leader

Pro leadera je přirozené chtít potěšit své okolí. Koneckonců, je to podpora a spokojenost vašeho týmu, která vede k úspěchu. Má to ale tak i people-pleasing leader? Často ale leadeři upřednostňují souhlas ostatních na úkor svých vlastních cílů, přesvědčení a hodnot.

Jinými slovy, místo, abyste vedl své zaměstnance i za cenu ne úplně příjemných rozhovorů a rozhodnutí, vyhýbáte se této asertivní komunikaci s cílem nedostat se do konfrontace a se snahou udělat šťastné úplně všechny.

V tomto článku prozkoumáme úskalí snahy vždy potěšit své podřízené a podívám se na strategie, jak tuto tendenci překonat a vést svůj tým s autentičností a sebevědomím.

Jak se chová people-pleasing leader?

People-pleasing leader se vyhýbá kontlifktům

Leadeři, kteří se se snaží potěšit své spolupracovníky, často zajdou daleko, jen aby se vyhnuli konfliktům nebo nepříjemným rozhovorům. Obávají se, že konfrontace s druhými může vést k odmítnutí nebo nesouhlasu, a věří, že když se těmto situacím vyhnou, mohou si zachovat svou image sympatického a příjemného šéfa. Díky tomu se pak hromadí nevyřešené konflikty, které mohou vést k rozhořčení, frustraci a naprostému zhroucení komunikace.

Pokud se chcete zbavit zvyku vyhýbat se konfliktům, musíte se naučit čelit nepříjemným situacím. Měli byste se zaměřit na pochopení základních příčin konfliktů, získat informace od všech zúčastněných stran a pracovat na vzájemně výhodných řešeních. Přijetím otevřeného a čestného přístupu můžete vytvořit pozitivnější a produktivnější kulturu, která je postavena na důvěře, respektu a společných cílech.

konflikt

People-pleasing leader říká na vše “Ano”

People-pleasing leadeři často považují za náročné říkat ne požadavkům svých kolegů, i když to znamená plýtvání jejich vlastním čase, energií a zdroji. Obávají se, že odmítnutí druhých může vést ke zklamání nebo ztrátě podpory, a věří, že když na všechno řeknou ano, mohou si zachovat svou image užitečného a podporujícího šéfa. To vede k vyhoření, přetížení, nedostatku zaměření na priority a hlavně ve ztrátu hodnoty sama sebe.

Abyste se zbavili zvyku říkat na všechno ano, musíte se naučit určovat hranice a upřednostňovat svůj čas. Měli byste se zaměřit na identifikaci svých nejdůležitějších cílů a úkolů a říkat ne žádostem, které nejsou v souladu s těmito prioritami. Tím, že budete mít jasno ve svých hranicích, můžete vytvořit udržitelnější a efektivnější rovnováhu v celém týmu.

People-pleasing leader a vstřícnost

Pokud people-pleasing leader vždy poskytuje všem členům týmu to, co si přejí, bez ohledu na to, zda je to škodlivé pro tým jako celek, může to vést k nedostatku respektu a ztrátě důvěry mezi členy týmu. Leader, který neustále ustupuje a nedokáže stanovit jasné hranice a očekávání pro svůj tým, není brán vážně.

Místo bezpodmínečné vstřícnosti byste měli být schopni vytvořit kulturu otevřenosti a respektu, kde členové týmu mohou sdílet své názory a obavy. Vstřícnost by měla být vyvážena přiměřenými očekáváními.

People-pleasing leader upřednostňuje potřeby druhých

Lídři, kteří se chtějí zavděčit ostatním často upřednostňují potřeby a cíle druhých před svými vlastními, protože věří, že je to klíč k získání souhlasu a podpory ze strany jejich týmu. Díky tomu ale mohou přijít o svůj vlastní styl vedení a postupem času mohou začít ztrácet sebevědomí.

Abyste se zbavili zvyku upřednostňovat potřeby druhých před svými vlastními, musíte se naučit vážit si vlastních potřeb a sami sebe a přitom stále reagovat a podporovat potřeby druhých. Měli byste se zaměřit na rozvíjení své vlastní vize a používat ji jako vodítko pro svá rozhodnutí a jednání.

People-pleasing leader a důsledky jeho chování

Snížení produktivity

Chcete všechny potěšit, nikoho nenaštvat a mít v týmu vždy jen doboru náladu. Nestihl váš podřízený úkol v termínu, zapomněl na důležitou schůzku nebo ignoroval klienta? Raději mu nebudete nic říkat, abyste ho nenaštval. Důsledky? Vašemu týmu vše trvá, nemůžete se na nikoho spolehnout a členové, kteří jsou zodpovědní jsou přepracovaní, protože dělají všechnu práci za ostatní. Díky vašem chování tak klesá produktivita celého týmu, neboť za chyby a nedostatky nikdo nenese zodpovědnost.

Nedostatek respektu

Jako people pleaser jste většinou na začátku u svého týmu oblíbení, ale díky tomu, že vycházíte všem vstříc, nemáte jasný směr a nečiníte důležitá rozhodnutí ve snaze nikoho nerozhněvat, postupně snižujete svou autoritu a přicházíte tak o respekt vašeho týmu.

respekt

Vystresovaný leader

Našlapovat po špičkách. Hlavně nikoho nenaštvat a nerozrušit. Neustálý strach z toho, že vás nebude mít váš tým rád, si rychle začne vybírat svou daň. To může vést až k neustálému stavu úzkosti a stresu.

Vyhoření

A konečně, všechno to může postupem času vést k vyhoření. Když leadeři upřednostňují potřeby druhých před svými, mohou zanedbávat své vlastní, což vede k vyčerpání, vyhoření a v neposlední řadě k nemoci. Neustále se starat o štěstí všech ostatních může být extrémně vyčerpávající a věřte mi když říkám, že vás to jednou dožene. Já jsem sem toho živoucím (naštěstí) příkladem.

Jak se změnit?

Identifikujte své priority a držte se jich

Abyste se nedostali do pasti, stále snahy uspokojovat potřeby členů všeho týmu, je nezbytné určit ssi své priority. To znamená mít jasnou představu o svých cílech, hodnotách a celkovém poslání vašeho týmu a firmy. Jakmile si tyto priority stanovíte, ujistěte se, že důsledně činíte rozhodnutí a podnikáte kroky, které jsou s nimi v souladu.

Držet se svých priorit neznamená přehlížet potřeby a pocity členů vašeho týmu. Místo toho jde o nalezení rovnováhy mezi řešením jejich problémů a věrností vašim cílům. Díky tomu můžete vést sebevědomě s vědomím, že vaše činy slouží nejlepším zájmům společnosti.

Asertivita a stanovování hranic

Asertivita je kritickou dovedností pro leadery, kteří se chtějí vyhnout nástrahám people-pleasingu. Umožňuje vám sdělit své potřeby, očekávání a názory jasně a s respektem, aniž byste byli přehnaně agresivní nebo pasivní.

Stanovení hranic jde ruku v ruce s asertivitou. Stanovení jasných hranic mezi členy vašeho týmu vám pomůže udržet zdravou rovnováhu mezi přístupností a udržením autority. To může zahrnovat delegování úkolů, nastavení limitů vaší dostupnosti nebo sdělování očekávání ohledně povinností členů týmu. Stanovením hranic také povzbudíte členy svého týmu, aby převzali odpovědnost za svou práci a stali se více soběstačnými.

people-pleasing leader

Naučte se říkat ne, když je to nutné

Říct ne může být náročné, ale je to zásadní dovednost, kterou je třeba rozvíjet. Když řeknete ne, pomůže vám to udržet si priority a zvládnout pracovní vytížení. Pamatujte, že říci ne není odmítnutím osoby, která žádost podává; je to rozhodnutí založené na vašich aktuálních povinnostech a prioritách.

Když říkáte ne, buďte jasní, struční a uctiví. Vysvětlete své úvahy a pokud je to možné, nabídněte alternativy nebo řešení, která mohou pomoci řešit potřeby toho, kdo vás prosí o pomoc.

Upřednostněte péči o sebe a pohodu

People-pleasing leader často zanedbává své vlastní blaho ve snaze udržet všechny ostatní šťastné. Zanedbání péče o sebe však může vést k vyhoření, snížení produktivity a neschopnosti efektivně vést svůj tým. Vědomě se snažte upřednostnit svou pohodu tím, že si vyhradíte čas na odpočinek, relaxaci a aktivity, které máte rádi.

Když budete pečovat o svou duševní a fyzickou pohodu, budete lépe vybaveni k tomu, abyste zvládli výzvy, kterým čelíte a udrželi zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Kromě toho je upřednostňování péče o sebe pozitivním příkladem pro členy vašeho týmu a povzbuzuje je, aby upřednostňovali také své vlastní blaho.

Skvělý článek o people-pleasingu najdete například také v Harvard Business Review.

Často kladené otázky

Proč je důležité, aby leadeři neupadali do role people-pleasera?

Leadeři, kteří se snaží neustále potěšit ostatní, často ztrácejí své vlastní cíle, hodnoty a přesvědčení. Toto chování může vést k vyhýbání se nezbytným, i když nepříjemným, rozhovorům a rozhodnutím, což může ohrozit efektivitu a zdravou komunikaci v týmu. Důležité je vést s autentičností a sebevědomím, aniž by se leader obával konfliktů nebo se snažil udělat šťastnými všechny.

Jaký dopad může mít chování people-pleasing leadera na vedení týmu?

People-pleasing leader může podkopávat efektivitu vedení tím, že se vyhýbá konfliktům a důležitým rozhodnutím, což může vést k akumulaci nevyřešených problémů, snížení respektu a důvěry ve vedení, a také ke ztrátě směru a jasnosti v týmu.

Proč je pro leadery důležité naučit se říkat „ne“?

Naučit se říkat „ne“ je klíčové pro udržení zaměření na priority, prevenci přetížení a vyhoření, a pro vytvoření zdravých hranic. To pomáhá leaderům lépe řídit svůj čas a zdroje, a zároveň umožňuje týmu rozvíjet sebevědomí a nezávislost.

Jaký vliv má people-pleasing chování na osobní pohodu leadera?

People-pleasing chování může vést k neustálému stresu, úzkosti a vyčerpání z pokusu uspokojit všechny. To může vést k vyhoření a snížení osobní pohody, což nakonec ovlivňuje schopnost efektivně vést a podporovat tým.

Jaký je první krok pro leadera, který se chce zbavit people-pleasing tendencí?

Prvním krokem je sebereflexe a uznání problému. Leader by měl pochopit, proč se chová jako people-pleaser, identifikovat konkrétní situace, ve kterých toto chování projevuje, a pochopit dopady tohoto chování na sebe a svůj tým.

Jak mohou leadery rozvíjet asertivitu a stanovit hranice bez negativního dopadu na vztahy v týmu?

Rozvoj asertivity a stanovení hranic vyžaduje jasnou komunikaci, upřímnost a respekt k ostatním. Leader by měl komunikovat své potřeby a očekávání způsobem, který je pevný, ale zároveň citlivý na potřeby a pocity týmu. Důležité je také aktivně naslouchat a brát v potaz pohledy a návrhy ostatních.

Jak může leader vyvážit potřebu být vstřícný s potřebou být efektivním a rozhodným vedením?

Klíčem je najít rovnováhu mezi empatií a rozhodností. Leader by měl být otevřený a empatický ke svému týmu, ale také jasný a důsledný ve svých rozhodnutích. Je důležité být otevřený zpětné vazbě a nápadům, ale také udržovat jasné směřování a cíle.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *