Jak si poradit s flákačem

“Flákač je a bude vždycky jen flákač a takový nemá ve firmě co dělat.”

Rozloučit se se zaměstnancem, který neodvádí práci, kterou od něj očekáváme, je to nejjednodušší řešení. Je to ale vždycky tak, že zaměstnanec opravdu neodvádí očekávanou práci, nebo jen neví, co přesně má dělat, kam směřovat a jak se k práci postavit? Pojďme se podívat na to, jak může výkonnost zaměstnance ovlivnit manažer a do jaké míry vše záleží na vnitřní motivaci zaměstnance.

Každý jsme někdy měli takového kolegu flákače. Vy makáte, snažíte se, úkoly plníte rychlostí blesku a u vedlejšího stolu nikdo není. Kolega se půl dne vesele vybavuje v kuchyňce, stráví dvě hodiny na obědě, přijde pozdě a odejde dřív. Na schůzkách nemá co říct, neustále si stěžuje, ale nikdy neudělá nic proto, aby ve firmě něco změnil nebo posunul. Frustrující, unavující a demotivující.

Flákač z donucení?

Z předchozích řádků je celkem snadné dojít k závěru, že takový zaměstnanec je zkrátka flákač a není mu pomoci. Co jsou ale vnější okolnosti, které v konečném důsledku mohou vést k takovému chování? Mezi ty hlavní patří špatný leadership a nedostatek osobního rozvoje, práce beze smyslu, firemní kultura, špatné vztahy na pracovišti nebo přetížení.

Flákač a špatný leadership

Dobrých leaderů je velmi málo a zaměstnanec jednoduše vycítí, kdy je jeho šéf autentický a zda zvládá svojí pozici v rámci vedení teamu. V okamžiku, kdy pozná, že pracuje pro neschopného šéfa, okamžitě rapidně klesá jeho výkonnost a motivace a stává se z něj flákač. Proč? Je to jedna ze základních emocí – když pracuje špatně šéf, já se nemusím snažit už vůbec.

Dalším problémem je nechuť pomoct zaměstnanci v osobním rozvoji. Ne každý bude mít dovednosti nebo znalosti, které potřebuje k efektivní práci. Když jim šéf ve správný čas pomůže zůstat na správné cestě, demotivaci se lze úplně vyhnout. Výkonnost zaměstnance ovlivňuje i nedostatek zpětné vazby. Pokud odvádějí dobrou práci, chvalte je a odměňujtePokud dělají špatnou práci, zdůrazněte skutečnost, že vaše zpětná vazba není osobním útokem na ně, ale má jim pomoci dělat jejich práci efektivněji a produktivněji.

Chcete vědět jak zlepšit svůj leadership? Koukněte na článek 10+1 způsobů jak se stát v roce 2023 lepším leaderem.

Flákač a práce beze smyslu

Když mají zaměstnanci pocit, že jejich práce nemá smysl a nevytváří žádnou hodnotu, tak ztratí motivaci jakkoliv přispívat k růstu firmy. To může mít několik příčin. Buď není manažer schopný nadchnout je pro účel společnosti, či v horším případě, takový cíl společnost vůbec nemá. Dalším častým důvodem je odpovědnost zaměstnance. Pokud jen zadávám úkoly a nechci delegovat odpovědnost, dělám ze zaměstnanců cvičené opice, kteří začnou postrádat smysl ve své každodenní práci.

Flákač a firemní kultura

Zaměstnanec může cítit nesoulad s firemní kulturou z různých důvodů. Může mít pocit, že jeho osobní hodnoty nebo cíle nejsou v souladu s hodnotami nebo cíli společnosti. Může se cítit vyčleněný nebo izolovaný od ostatních kvůli odlišnému způsobu myšlení nebo jednání.

Pro utužení firemní kultury, je užitečné poskytnout zaměstnancům více informací o očekáváních a hodnotách organizace a zajistit, aby se cítili součástí týmu a aby byli respektováni a podporováni.

Flákač a vztahy na pracovišti

Přátelství s kolegy není povinnost, ale udržování dobrých vztahů se spolupracovníky je důležité pro zapojení zaměstnanců. Pokud existuje zaměstnanec, který je vyčleněn z teamu, má malou motivaci pracovat, protože tím bude příspívat “druhé straně”. Mezi další faktory ovlivňující vztahy na pracovišti patří konflikty mezi zaměstnanci, nedostatečná komunikace a v nejhorším případě i diskriminace.

Aby se tyto problémy vyřešily, je užitečné poskytnout zaměstnancům podporu a vedení, zajistit otevřenou a transparentní komunikaci, poskytnout adekvátní ocenění a uznání za jejich úsilí.

jak si nejlepší šéf poradí s flákačem

Jak se zachovat jako šéf

Řekněme, že vše výše uvedené funguje jako hodinky. Vy jste skvělý leader, práce má smysl a vztahy na pracovišti jsou dokonalé. Váš zaměstnanec ale přesto nepracuje tak, jak má. Stává se z něj flákač. Co tedy můžete udělat proto, abyste problém napravili?

1. Jednat rychle

Součástí manažerské práce je i řešení problémů s výkonem zaměstnanců. Pro většinu z nás je to ta nejmíň oblíbená část práce a proto se ji snažíme vyhnout, je ale i jedna z nejdůležitějších. Nedostatečný výkon je totiž jako požár, stačí malá jiskra, jedna výjimka a za chvíli si celý tým bude dělat co chce.

To nejdůležitější je tedy zatočit s nízkým výkonem hned v zárodku a nenechat ho přerůst do stavu chronického flákače, tak, jak jsme ho popsali na začátku článku.

2. Zjistit, kde leží příčina

Jednat musíme rychle, ale ne zbrkle. Hned co problém objevíme je nutné nejdřív zjistit důvod, proč zaměstnanec neodvádí kvalitní práci. Několik možných příčin, které mohou být na straně leadera či firmy jsme si ukázali výše. Mezi ty další můžeme řadit osobní problémy a nebo nedostatečné zkušenosti a dovednosti na dané pozici.

Pravda většinou leží uprostřed, proto předpokládejme, že za danou situaci mohou být opravdu zodpovědné obě strany.

3. Opatře si všechny fakta

Zjistit příčinu ovšem nestačí. Před tím, než budete konfrontovat zaměstnance ohledně jeho chování, je nutné ověřit si svůj názor s ostatními kolegy. Dost často se může stát, že nám daný kolega jednoduše leze na nervy a jednáme v afektu. Vyslechnutím dalších názorů si můžeme upřesnit příčinu problému a zároveň si rozmyslet, jaký druh problému ve skutečnosti řešíme.

4. Konfrontujte a komunikujte

Až nyní přichází ta chvíle, kdy si promluvíme s daným zaměstnancem. V první řadě je důležité vysvětlit jim, jak jejich chování ovlivňuje zbytek teamu a společnost. Následně je ujistíme, že jsme tu proto, abychom tuto situaci společně vyřešili a zeptáme se jich na jejich zpětnou vazbu. Na to, co potřebují, jakou roli chtějí, či zda jim něco nechybí.

Důležité je také dát zaměstnancům několik dní na rozmyšlenou a nechat je, aby sami přišli s návrhy na zlepšení situace.

V neposlední řadě je nutné nezapomínat na to, že proti nám sedí lidská bytost a že pokud se jejich snížený výkon týká osobních problémů, musíme jim nabídnout hlavně podporu.

5. Stanovte si plán

Vy i zaměstnanec jste měli několik dnů čas si vše rozmyslet a nyní je nutné stanovit si plán, který by měl být realistický, obsahovat krátkodobé a měřitelné cíle a být písemně zaznamenán se všemi detaily a deadliny.

Hlavní ale je, aby se zaměstnanec na tvorbě plánu podílel. Jen tak se bude cítit motivován k dosažení dohodnutých cílů. Čím víc je zapojíme, tím větší je pravděpodobnost úspěchu.

6. Průběžně sledujte progres

Tento bod je naprosto klíčový. Můžeme mít plánů kolik chceme, ale pokud si nenastavíme pravidelné vyhodnocení a sledování pokroku zaměstnance, je veškerý úspěch ztracen. Stanovte si pravidelné schůzky, na kterých bude zaměstnanec vyhodnocovat jeho pokrok a zároveň bude mít možnost vyjádřit své obavy či připomínky, které by mu mohli v pokroku bránit.

7. Odměňte výsledky

Pokud zaměstnanec plán plní, je nutné ho dál motivovat ke zlepšování. Forem odměň může být široké množství, nejdůležitější je ale dát zaměstnanci najevo, že jeho pokrok vnímáte a jste za něj rádi. Jde o to jim ukázat, že jejich tvrdá práce se vyplácí.

8. Neignorujte nedostatečný výkon

Ne vše je ideální a ani přes tyto kroky se nemusí dostavit očekávané výsledky. Pokud zaměstnanec stále nedosahuje výsledků stanovených našim plánem, je třeba přistoupit k tvrdším opatřením. Je zcela zásadní správně komunikovat, že přetrvávající nedostatečný výkon bude mít své důsledky.

V tomto bodě bychom měli být již plně schopni zjistit, zda se jedná o krátkodobý pokles výkonu nebo chronického flákače. Pokud je správně druhá možnost, je nutné zaměstnance jasně seznámit s kroky, které budeme uplatňovat v případě, že nedojde ke zlepšení.

9. Buďte příkladem

Vést příkladem je ten nejlepší možný způsob, jako motivovat své zaměstnance. Když vidí, že tvrdě pracujete, povzbudí je to. Když budete nadšení, budou nadšení i oni. To nejdůležitější je dělat, ne jen mluvit o tom, jak by se to dělat mělo.

Může se stát, že jste narazili na chronického flákače a takový v teamu nemá opravdu co dělat a vy musíte jednat. Je ale také možné, že zjistíte, že daná pozice není pro zaměstnance to pravé i přesto, že projevují vášeň a zápal. v takovém případě muže být lepší jim nabídnout, pokud to jde, jinou pozici a dát jim tak šanci obohatit svým přístup celou společnost.

Nevíte jak na to? Přečtěte si například knihu i tom, jak nebýt špatný šéf.

Vy jako leader musíte především projevit lidský přístup, vše jasně komunikovat a být upřímný. Pochopit důvody a vymyslet společné řešení.

Jak se zachovat jako kolega

Mít takového kolegu není nic neobvyklého. Co je ještě horší, je mít šéfa, který problém ignoruje a nechce ho řešit. Co tedy můžete udělat vy, abyste pomohli vyřešení situace a motivovali flákače? Následující proces vám v pěti krocích umožní vypořádat se s problémem vhodným způsobem.

1. Promluvte si

Neutíkejte okamžitě za šéfem. Zaprvé budete vypadat jako někdo, kdo si zbytečně stěžuje, ale nebudete mít v ruce ani pádné důkazy a shromážděná data. Nejprve se promluvte se samotným kolegou. Profesionálně, bez naštvání, přímočaře a věcně.

Dejte jim najevo, že jejich chování vás ovlivňuje a vy nejste schopni odvádět svou práci pořádně. To ale neznamená, že jim začnete vyčítat, že jsou líní a neschopní, Problém jenom eskalujete. Neposuzujte tedy jejich pracovní výkon a jejich charakter lenocha, ale pouze to, jak se problém dotýká vaší práce.

2. Vžijte se do jejich kůže

Po otevření diskuze je zde prostor pro pochopení příčiny jejich chování. Váš kolega může řešit osobní problémy, mít moc úkolů nebo problémy se šéfem. Pro vás je důležité pochopit, zda jsou to externí podmínky, které ovlivňují výkonnost vašeho kolegy, nebo je to jeho lenost. Udělejte tedy nejdřív maximum pro pochopení situace.

3. Požádejte o radu kolegy

Zeptejte se kolegů, zda vnímají situace stejně jako vy. Nepomlouvejte v kuchyňce! Snažte se zjistit názor ostatních. Jsou také ovlivněni leností kolegy? Myslí si vůbec, že je to flákač? Chová se k nim stejně? Řešili to s ním v minulosti? Mají nápad jak situaci řešit?

4. Proberte to se šéfem

Promluvili jste si s kolegou, zjistit příčiny jeho počínání, probrali to s kolegy. Teď teprve nastává pravá chvíle probrat problémy i s nadřízeným.

Je dost pravděpodobné, že váš šéf nechce řešit problémy na pracovišti o nic víc než vy. Proto je nutné přistoupit k celé situaci strategicky. Vše nakonec může vyznít ve váš neprospěch a vy budete vypadat jako ten, který pomlouvá, stěžuje si a stojí mu práce.

V rozhovoru se šéfem musíte být naprosto profesionální. Informujte vedoucího, že jste se problém snažili řešit soukromě s daným kolegou, ale bez úspěchu. Poté poskytněte vaše zjištění, jak nízký výkon vašeho kolegy ovlivňuje výkonnost teamu, nebo společnosti. Nikdy nemluvte o svých osobních problémech a svém nepohodlí, ale vždy pouze o teamu a společnosti obecně.

5. Čekejte

Dejte vedení čas na rozmyšlenou a nenavrhujte okamžitě všechna možná řešení. Pokud máte správného leadera, postaví se k situaci čelem a začne ji řešit dle výše uvedeného návodu sám.

Nikdo nechce flákače řešit

Udělali jste všechno, co jste měli, ale situace se nezměnila? I to se může stát. V takovém případě máte dvě možnosti řešení. Zaprvé můžete ve firmě skončit. Druhá možnost je snažit se minimalizovat dopad chování flákače na vás samotné, k čemuž vám může pomoct následujících deseti kroků:

 • Nenechte se rozptýlit – Nesoustřeďte se na vašeho líného kolegu flákače, místo toho se soustřeďte na svou práci a výkon.
 • Rozhodněte se, kým chcete být vy – Položte si otázku, jak by se s touto situací vypořádalo vaše “ideální já” a pak se dle svého úsudku řiďte.
 • Nedovolte ovlivnit váš postoj – Pokud budete plýtvat časem a energií tím, že budete naštvaní, váš pracovní výkon může začít klesat. Nepřátelský kolega je stejně špatný jako líný.
 • Nepomlouvejte – Je to stejně neprofesionální jako být líný. Pokud chcete situaci řešit, řešte ji z rozmyslem a ne pomluvou.
 • Nebuďte jako oni – Je lákavé začít pracovat míň, kde to prochází vašemu kolegovi. Nedělejte to. Buďte vy ten správný příklad.
 • Nepřebírejte jejich práci – Pokud jste ve stejném týmu nebo sdílíte stejné povinnosti, neberte si práci, kterou nedělají. Připomínejte jim úkoly a termíny, ale nedovolte, aby hlídání vašich líných kolegů zabíralo příliš mnoho vašeho drahocenného času.
 • Braňte svůj úspěch – Pokud si váš šéf všimne, že se práce nedělá, nenechte vinu padnout na vás. Naopak, berte to jako příležitost promluvit, pokud jste tak ještě neučinili.
 • Staňte se leadrem – Může to být vaše šance, jak skutečně zrychlit a dokázat, že se dokážete vypořádat s obtížnými situacemi. Využijte ji!
 • Komunikujte – Vždy je tu šance, že váš kolega není flákač, ale pouze prochází těžkým životním obdobím nebo si není schopný organizovat správně svůj čas. Zeptejte se ho.
 • Plánujte – Máte pracovat se svým kolegou na společném projektu? Dobře plánujte a nenechte si stanovit neuskutečnitelné deadliny. Započítejte výkonnost svého kolegy do konečného termínu odevzdání.

Ať už jste leader nebo kolega, je vždy důležité pochopit flákače, zkusit mu pomoct a až pak vyhodnotit, zda je jeho nízká výkonnost způsobena vnějšími okolnostmi, nebo jeho nechutí pracovat.

F&Q

 1. Jak může manažer identifikovat, zda je zaměstnanec opravdu flákač nebo zda jsou problémy s výkonem způsobeny jinými faktory?

  Manažer by měl nejdříve analyzovat výkon zaměstnance a zvážit možné vnější faktory, které mohou výkon ovlivnit, jako jsou osobní problémy, špatný leadership, nejasné role, nedostatečná zpětná vazba nebo firemní kultura.

 2. Jaké jsou první kroky, které by měl manažer podniknout, pokud si všimne sníženého výkonu zaměstnance?

  Manažer by měl rychle zasáhnout a identifikovat příčinu problému. Je důležité shromáždit všechny relevantní informace, včetně zpětné vazby od kolegů a samotného zaměstnance. Poté by měl konfrontovat zaměstnance s problémem a společně pracovat na nalezení řešení.

 3. Co by měl manažer dělat, pokud se zaměstnancova výkonnost nezlepší i po zavedení plánu zlepšení?

  Manažer by měl pravidelně sledovat pokrok a poskytovat zpětnou vazbu. Pokud se výkon nezlepší, je nutné zvážit další kroky, včetně možných disciplinárních opatření, a zaměstnanci jasně komunikovat potenciální důsledky jeho nedostatečného výkonu.

 4. Jaký přístup by měli kolegové zaujmout, pokud mají dojem, že jeden z týmu je flákač?

  Kolegové by měli nejprve otevřeně promluvit s dotyčným zaměstnancem a snažit se pochopit příčiny jeho chování. Pokud to nepomůže, měli by situaci konstruktivně projednat s manažerem, aniž by se uchylovali k pomlouvání či osobním útokům.

 5. jak správně komunikovat na pracovišti s flákačem?

  Správná komunikace s kolegou, který nenaplňuje pracovní očekávání, vyžaduje přístup založený na empatii, otevřenosti a konstruktivní zpětné vazbě. Je důležité vyhnout se osobním útokům a místo toho se zaměřit na to, jak jejich výkon ovlivňuje práci týmu. Otevřená diskuse, pochopení příčin jejich chování, stanovení jasných cílů a očekávání, nabízení podpory a pravidelné sledování pokroku jsou klíčové kroky k zlepšení situace. Přístup by měl být vždy profesionální a zaměřený na hledání řešení, nikoli na výčitky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *