Jak vyjednávat o mzdě se zaměstnancem

jak-komunikovat-sezamestnanci-o-mzde

Pro většinu manažerů jsou diskuze o mzdě zaměstnanců jednou z nejmíň oblíbených činností. Důvodů může být několik. Zaprvé je to velmi citlivé téma, zadruhé je leckdy těžké nastavit správnou cenovku za jejich práci a v neposlední řadě manažeři dost často postrádají důležité informace o celkové situaci na trhu.

Diskuze na toto téma může být velmi složitá a nepříjemná, ale schopnost komunikovat úroveň mzdy je důkazem silného leadera. Zároveň je to příležitost, jak zvýšit morálku, spokojenost zaměstnance s prací a ocenit jeho přínos pro společnost.

Jak vyjednávat o mzdě se zaměstnancem?

Pojďme se nyní podívat, jakými obecnými pravidly bychom se jako manažeři měli řídit při diskuzích o mzdách našich zaměstnanců.

Buďte otevření

Problémům a nedorozuměním se nejlépe předchází otevřenou a upřímnou konverzací, a ne méně to platí i v případě mezd zaměstnanců. Cesta za transparentností začíná už při přijímacím pohovoru a následně onboardingu zaměstnance vysvětlením, jak se ve společnosti ke zvyšování mezd přistupuje. Existuje individuální přístup a každý teamleader si nastavení určuje sám nebo lze očekávat plošné navýšení?

Hodnotí se výkon nebo situace na trhu? Čeká se na zpětnovazebné schůzky, povýšení nebo splněný projekt? Existují bonusy nebo se zvyšuje základní mzda? Všechno to by měl zaměstnanec vědět již v okamžiku nástupu na svou pozici.

V průběhu roku je pak důležité téma otevřít na 1:1 schůzkách s přihlédnutím k tomu, jakou práci zaměstnanec odvádí. Je lákavé nechat tuto diskuzi až na roční hodnocení zaměstnance, ale pokud budeme v průběhu roku dávat jednoznačně najevo, jak si zaměstnanec v rámci svého výkonu stojí, bude pak přistupovat k ročnímu hodnocení s realistickým očekáváním.

Nezapomeňte, že komunikace je obousměrný proces a ptejte se svých zaměstnanců jaké mají oni sami očekávání.

jak vyjednávat o mzdě

Buďte připraveni

Vždy mějte plán a dopředu si připravte co budete říkat. Je na vás, abyste zaměstnanci vysvětlili, co je spravedlivé odměňování a co z toho vyplývá pro něj. Zklamání a nejasnostem předejdete tak, že jim dáte úplné informace.

Podělíte se s nimi o celkový obraz situace na trhu a situace ve firmě, vysvětlete jim, čím přispěli a co jim chybělo. Nikdy nediskutujte o mzdách jiných zaměstnanců. Hovořit byste měli vždy pouze o výkonu a odměňování daného kolegy.

Neslibujte

Ani v průběhu roku, ani při zpětnovazebných schůzkách nikdy neslibujte něco, co nejste schopni dodržet. Pokud máte pocit, že vyšší mzda nebo bonusy by byly oprávněné, pokuste se o to zasadit, ale nikdy nenechávejte otevřené dveře pro jednání pouze proto, že nechcete někoho zklamat.

Váš úkol je jasně vysvětlit proč jste se přiklonili k dané odměně, a ne se dohadovat jako na trhu.

Jak vyjednávat o mzdě a jejím zvyšování

Zvyšování mzdy je způsob, jak vyjádřit uznání a ocenit úspěchy. Jaké hlavní faktory je nutné zhodnotit při zvažovaném navýšení mezd? Primárně je můžeme rozdělit do tří kategorií: Faktické, výkonnostní a ekonomické.

Faktické

 • Zkušenosti a seniorita – Dokončil zaměstnanec trénink nebo zkušební dobu? Jedná se o ceněného dlouholetého člena týmu?
 • Délka pracovního poměru – Je zaměstnanec ve společnosti dlouho a čeká ho významný milník? I to muže být důvod, proč vyjádřit uznání zvýšením mzdy.
 • Zvýšení platu po zkušební době – Po úspěšném dokončení zkušební doby může být zaměstnanci nabídnuto zvýšení platu jako uznání jeho schopnosti adaptace a přispění k týmu. Toto je častá praxe, která odráží hodnotu, kterou zaměstnanec přináší do společnosti, a je důležitým milníkem v jejich kariérním růstu.
 • Kvalifikace a expertíza – Zvyšování kvalifikace či dodatečný trénink může být důvod pro zvýšení mzdy.

Výkonnostní

 • Přínos zaměstnance – Je odvedená práce nad rámec dohodnutého a rozvíjí zaměstnanec firmu nebo se jedná o flákače?
 • Zodpovědnost – Pokud roste zaměstnanci zodpovědnost, například s velikostí jeho teamu, je nutné to reflektovat v růstu jeho mzdy.
 • Autonomie – Především o nových zaměstnanců můžeme po jejich zkušební době (od 3 do 12 měsíců) přistoupit k navýšení mzdy díky jejich větší autonomii po zaučení na dané pozici.
 • Efektivnost – Přišel váš zaměstnanec z vylepšením, které spoří firmě peníze a čas? I to může být důvod ke zvážení navýšení jeho mzdy.
 • Týmové výsledky – Hodnotí se výkonnost celého společnosti, týmu nebo jednotlivých zaměstnanců?
Smlouva

Ekonomické

 • Udržení zaměstnance – Zaměstnancům mohou zvyšovat platy i proto, aby byli spokojeni tam, kde jsou, a nechtěli odejít.
 • Požadavky trhu – Je po dané pozici zvýšená poptávka a zaměstnanec pracuje nekritické pozici?
 • Růst životních nákladů – Především v případě ekonomických výkyvů je možnost přistoupit k plošnému navýšení a zohlednit tak rostoucí životní náklady či inflaci.
 • Výkon společnosti – Měla společnost nadmíru dobrý rok, nebo prochází krizí a není prostor na zvyšování?

Výše uvedené faktory ovlivňují naše rozhodnutí o výši mzdy z pohledu výkonnosti zaměstnance a ekonomické situace. Jaké jsou hlavní zásady, které bychom při zvyšování mzdy měli dodržovat?

Nezapomeňte si také vždy dobře spočítat rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou.

Konzistentnost

Především v menších týmech je nutné držet se spravedlivého rozdělování navýšení. Zvýšení mzdy nebo bonusů oblíbeným zaměstnancům z nejasných důvodů je často příčinnou třenic, konfliktů a nespokojenosti mezi zaměstnanci.

Jasná kritéria

Stanovení souboru pokynů a postupů pro určování zvýšení mezd může pomoci omezit vliv osobní zaujatosti a zajistit, aby všichni členové vedení odpovědní za určování zvýšení mezd používali při hodnocení zaměstnanců stejná kritéria.

Mzda

Vysvětlení

Vysvětlení způsobu, jakým bylo zvýšení mzdy určeno, během diskusí se zaměstnanci, může pomoci snížit riziko zaujatosti a ochránit vaši firmu v případě sporů. Vždy vysvětlete, proč jim byla mzda zvýšena, jak bylo zvýšení vypočteno a jak zvýšení platu zapadá do celkové strategie společnosti. Pokud zaměstnanci pomůžete tento proces pochopit, může mu to pomoci jej přijmout.

Vyhněte se podrobnému vysvětlování, proč není zvýšení mzdy vyšší, pokud ho zaměstnanec nezpochybňuje.

Bonusy místo základní mzdy

Jedním z postupů, který vám může z dlouhodobého hlediska ušetřit peníze, je nabízení pravidelných bonusů namísto zvyšování základní mzdy. Založte bonusy na výkonnosti, zkušenostech nebo dalších, výše uvedených faktorech.

Nabídka pravidelných bonusů může zvýšit motivaci zaměstnanců. Bonusy nabízejí okamžité uspokojení a mohou být užitečným nástrojem pro odměňování produktivity a úspěchů na pracovišti.

Jednání o mzdě

Ne procentům

Diskutujte o zvýšení platu v korunách namísto procent. Zvýšení o 2 % zní vždy méně významně než odpovídající částka v korunách.

Často kladené otázky

Jaké jsou hlavní strategie pro efektivní vyjednávání o mzdě se zaměstnancem?

Efektivní vyjednávání o mzdě vyžaduje otevřenou a transparentní komunikaci, připravenost a plánování, a pečlivé zvážení faktických, výkonnostních a ekonomických faktorů. Je důležité nastavit jasná kritéria pro zvyšování mezd, vysvětlit zaměstnancům způsob určení mzdy a zvážit možnost bonusů místo zvýšení základní mzdy.

Proč je otevřená komunikace důležitá při diskuzi o mzdách?

Otevřená komunikace pomáhá předcházet nedorozuměním a problémům, poskytuje zaměstnancům přehled o tom, jak firma přistupuje k mzdám, a umožňuje jim mít realistická očekávání. Také podporuje důvěru a transparentnost v pracovním vztahu.

Jaké jsou klíčové faktory, které by měly být zohledněny při zvažování navýšení mzdy?

Při zvažování navýšení mzdy je třeba brát v úvahu faktické faktory (zkušenosti, seniorita, délka pracovního poměru, kvalifikace), výkonnostní faktory (přínos zaměstnance, zodpovědnost, autonomie, efektivnost, týmové výsledky) a ekonomické faktory (udržení zaměstnance, požadavky trhu, růst životních nákladů, výkon společnosti).

Proč by měli manažeři vyhnout slibování zvýšení mezd, které nemohou garantovat?

Slibování zvýšení mezd, které manažeři nemohou garantovat, může vést k zklamání a nedůvěře ze strany zaměstnanců. Je lepší být upřímný a transparentní o možnostech a omezeních, aby se předešlo nerealistickým očekáváním a potenciální nespokojenosti.

Jaké jsou výhody nabízení bonusů místo zvýšení základní mzdy?

Nabízení bonusů místo zvýšení základní mzdy může být finančně výhodnější pro firmu v dlouhodobém horizontu. Bonusy založené na výkonnosti mohou zvýšit motivaci zaměstnanců, poskytnout okamžité uspokojení a odměnit produktivitu a úspěchy na pracovišti.

Proč je důležité diskutovat o zvýšení platu v korunách namísto procent?

Diskuze o zvýšení platu v korunách je často efektivnější, protože konkrétní částka má pro zaměstnance větší význam a je snadněji pochopitelná než procentuální zvýšení. Toto přístup může lépe ilustrovat skutečnou hodnotu navýšení mzdy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *