7 tipů jak překonat imposter syndrom

Imposter syndrom

„Vždycky si byl moje velká inspirace.“ „Závidím ty, jakou máš odvahu.“ „Někdy bych chtěl být jako ty.“ „Gratuluju k obrovskému úspěchu.“ „Děkuji, pracovat s tebou bylo úžasné.“

Slyšíte tyto věty od svého okolí a připadáte si nepatřičně, trapně a jediné co si přejete je začít křičet, že to není pravda a chcete všem odhalit, jak neschopný jste a že všechno je jen iluze?

Pak je pravděpodobné, že trpíte imposter syndromem.

V tomto článku se podíváme, co imposter syndrom je, co ho způsobuje a jak se s ním můžeme vyrovnat. Pojďme na to!

Co je to imposter syndrom

Imposter syndrom je psychologický jev, při kterém pochybujete o svých úspěších a schopnostech a bojíte se, že budete odhaleni jako podvodníci, protože ve skutečnosti nic neumíte.

Tento stav je překvapivě častý a v určité fázi jejich kariéry postihuje odhadem 70 % lidí. Navzdory všem důkazům, které máte o svém úspěchu jste díky imposter syndromu sužováni trvalými obavami, že nejste dost dobří a neumíte si připustit svoje úspěchy.

Imposter syndrom může být také doprovázen neustálým srovnáváním se s ostatními a pocitem, že nejste tak dobří jako vaši přátelé, kolegové či kdokoliv, koho znáte.

imposter syndrom

Imposter syndrom a leadership

Imposter syndrom může mít ohromný dopad na to, jakým způsobem jste schopni vést svůj tým. Od leaderů se očekává, že budou schopni sebevědomě rozhodovat, budou vizionáři a vzory pro svoje okolí. Tento tlak však má často za následek zvýšené pochybnosti o sobě samých.

V oblasti leadershipu se imposter syndrom často projevuje jako strach z toho, že budete odhaleni jako nekompetentní nebo nekvalifikovaní. Můžete mít pocit, že nejste tak schopní, jak vás ostatní vnímají, nebo můžete svůj úspěch připisovat vnějším faktorům, jako je štěstí nebo načasování, spíše než svým vlastním schopnostem a úsilí.

Důsledky imposter syndromu v leadershipu jsou velké. Může vést k neochotě činit odvážná rozhodnutí, odporu přijímat nové výzvy a celkovému snížení potenciálu vás jako leadera řídit pozitivní změny. Tento pocit může vést k tomu, že se vyhýbáte rizikovým rozhodnutím nebo novým výzvám, což může omezovat váš osobní růst. Zároveň se také můžete vyhýbat přijímání zpětné vazby nebo pochval, neboť si myslíte, že si je nezasloužíte a nejsou oprávněné.

Imposter syndrom může mít také negativní dopad na váš tým. Můžete mít tendenci přehnaně kontrolovat práci svého týmu nebo se vyhýbat delegování úkolů, což může vést k nedůvěře a snížené motivaci členů týmu. Vaše nerozhodnost a strach z chyb mohou také zpomalit proces rozhodování a zabraňovat efektivnímu řešení problémů.

imposter syndrom

Jak poznat imposter syndrom

Rozpoznání hlavních znaků imposter syndromu je zásadní pro jeho účinné řešení. Zde je několik klíčových oblastí, které mohou naznačovat, že tímto syndromem můžete trpět:

Perfekcionismus

Nastavujete si extrémně vysoké standardy a snažíte se o bezchybnost v každém aspektu své práce? To vede ke značnému stresu a nespokojenosti, protože se můžete přistihnout, že svou práci neustále revidujete a zdokonalujete a nejste schopni dosáhnout úrovně dokonalosti, kterou považujete za přijatelnou.

Neustále pochyby

Navzdory vašim prokázaným schopnostem a úspěchům můžete zjistit, že nepřetržitě zpochybňujete své dovednosti. Tato chronicky nízká sebedůvěra často vede k nejistotě při rozhodování, protože se bojíte dělat chyby a nevěříte svému úsudku.

Přehnané ambice

Abyste jste dokázali sami sobě svoji hodnotu, neustále se snažíte překonat sám sebe a svoje vlastní úspěchy z minulosti i za cenu enormního stresu a vyhoření.

Strach ze selhání

Hluboce zakořeněný strach ze selhání může být paralyzující. Můžete se vyhnout přijímání nových výzev nebo úkolů, které považujete za vysoce rizikové, což vede k promeškaným příležitostem. Tento strach vám také může bránit vystoupit ze své komfortní zóny a bránit osobnímu a profesnímu rozvoji.

Zpochybňování úspěchů

Neustále připisujete vaše úspěchy vnějším faktorům, jako je štěstí, načasování nebo pomoc od ostatních, spíše než vaším schopnostem a úsilí. Své úspěchy bagatelizujete s pocitem, že nejsou výsledkem vašich vlastních zásluh.

Co spouští imposter syndrom

Pochopení spouštěčů imposter syndrom je zásadní pro jeho efektivní zvládání a překonání. Zde jsou některé běžné spouštěče:

Nové výzvy nebo role

Byli jste povýšeni nebo před vás nadřízený postavil úplně nový úkol, který vnímáte jako velkou výzvu? Vstup do nové role nebo neznámé výzvy můžou vyvolat imposter syndrom a to především kvůli strachu z nenaplnění očekávání. Ať už si tyto očekávání stanovíte sami, nebo vaše okolí.

Porovnávání se s ostatními

Porovnávání vašich úspěchů a schopností s kolegy, přáteli anebo jenom s lidmi, které vidíte na sociálních sítích často vede k pocitům nedostatečnosti, zvláště pokud je vnímáte jako kompetentnější nebo úspěšnější.

imposter syndrom

Dosažení obrovského úspěchu

Ironií je, že dosažení významného úspěchu nebo uznání může být spouštěčem imposter syndromu. Čím výše ve své kariéře vyšplháte nebo čím více ocenění získáte, tím více se můžete obávat, že budete ostatními považování za podvodníky, protože čím výše vystoupáte, tím více můžete ztratit.

Zpětná vazba nebo kritika

Dobře míněná zpětná vazba anebo, v horším případě, neoprávněná kritika. To vše může posílit vaše pocity nedostatečnosti a vaše pochyby, které máte sami o sobě.

Jak překonat imposter syndrom

Pojďme se nyní podívat na sedm tipů, jak lze imposter syndrom překonat

Řekněte si o upřímnou zpětnou vazbu

Nebojte se svého týmu a svého okolí zeptat na upřímnou zpětnou vazbu. To vám může pomoci získat realistický pohled na váš dopad a rozptýlit obavy o vašich schopnostech.

Ze začátku si možná budete říkat, že vám vaši kolegové a okolí jenom “maže med kolem úst”, ale věřte mi, pokud Vám deset z deseti lidí řekne, že jste pro ně inspirace, a pokud to jsou vaši dobří přátele a kolegové, myslíte to vážně.

Přiznejte si, že nejste dokonalí

Pochopte, že nikdo nezná všechny odpovědi a nikdo z nás není dokonalý. Pokud si toto dokážete připustit a snížit tím tak tlak na sebe a svůj perfekcionismus, uděláte první krok k tomu, abyste svůj imposter syndrom překonali. To, že si přiznáte, že nejste dokonalí nijak nesnižuje vaši hodnotu a také to neznamená, že se o dokonalost nebudete dál snažit. Ale pozor, mezi zdravým přístupem k růstu a perfekcionismem může být tenký hranice.

může být posilující a může vám i vašemu týmu pomoci růst. Tato zranitelnost může také podpořit prostředí pro větší spolupráci, kde se členové týmu cítí oceňováni za své příspěvky a jsou povzbuzováni ke sdílení svých nápadů.

Pochvalte se

Buďte k sobě laskaví a uvědomte si, že být příliš kritický je neproduktivní. Oslavujte malé výhry a oceňte své úspěchy. Nahraďte negativní self-talk pozitivními afirmacemi. Tento posun v myšlení může významně ovlivnit vaše sebevědomí a výkon. Pokud Vám to zní jako totální nesmysl, pak věřte, že tyto cvičení opravdu potřebujete.

Najděte si kouče nebo mentora

Mentor nebo kouč vám může poskytnout naprosto nový pohled na vaše výzvy a zároveň s vámi může sdílet i svoje zkušenosti. Tato podpora může být nápomocná při vývoji nových strategií k překonání imposter syndromu a neskutečně vám pomůže ve vašem profesním, ale i osobním rozvoji.

Nemáte čas na kouče? Přečtěte si knihu: 10 knih, které změní vaše vedení.

Dejte si pozor na vyhoření

Pochopit důležitost rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem vám pomůže k uvědomění, že ne jenom prací a výkonem je člověk živ. Vyhoření není sranda a může několik týdnů, ale i několik let. Nesnažte se upracovat k smrti jenom proto, že chcete dokázat svoji hodnotu.

Delegujte úkoly a důvěřujte svému týmu. Rozpoznání silných stránek členů vašeho týmu může pomoci zmírnit tlak, který na sebe vyvíjíte.

imposter syndrom

Relaxujte

Stres a úzkosti ke zvládání imposter syndromu rozhodně nepomáhají. Snažte se do svého programu zařadit relaxaci, čas v přírodě anebo meditace. Tyto techniky vám mohou pomoci zůstat při zemi a soustředit se.

V době, kdy jsem byl v práci nejvíc ve stresu jsem trávil každý víkend na horách. Bez práce, bez problémů, jenom já a příroda. Zpětně věřím, že to byl jeden z hlavních důvodů, společně s meditací, jak jsem se dokázal alespoň do jisté míry bránit úplnému vyhoření.

Pokud vás trápí stres, přečtěte si článek Jak zvládat stres v práci: 9 klíčových kroků.

Představujte si svoje úspěchy

Zamyslete se nad svými dosavadními úspěchy a cestou, kterou jste prošli. To může přesunout vaše zaměření od pochyb k pozitivnějšímu pohledu na vaše schopnosti. Vizualizujte si budoucí úspěchy a důvěřujte svým schopnostem efektivně vést svůj tým a podnikání.

Zdá se Vám vizualizace jako nesmysl? Pak věřte, že pro váš mozek mezi vizualizací a realitou není prakticky žádný rozdíl.

F&Q

Co je imposter syndrom?

Imposter syndrom je stav, kdy jedinci pochybují o svých schopnostech a úspěších a mají obavu být odhaleni jako podvodníci.

Jaké jsou hlavní znaky imposter syndromu?

Hlavní znaky zahrnují perfekcionismus, neustálé pochyby o vlastních schopnostech, strach ze selhání a zpochybňování vlastních úspěchů.

Jaké jsou běžné spouštěče imposter syndromu?

Běžné spouštěče zahrnují nové výzvy nebo role, porovnávání se s ostatními, dosažení velkého úspěchu a zpětná vazba nebo kritika.

Jak mohu jako leader překonat imposter syndrom?

Mezi strategie patří žádání o upřímnou zpětnou vazbu, přijetí toho, že nejste dokonalí, oslavování vlastních úspěchů, hledání mentorství, prevence vyhoření, relaxace a vizualizace úspěchů.

Má imposter syndrom dlouhodobé důsledky na leadership?

Ano, imposter syndrom může mít dlouhodobý dopad na schopnost leaderů efektivně vést, dělat odvážná rozhodnutí a rozvíjet svůj tým. Jeho překonání je klíčové pro úspěšný osobní i profesní růst.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *