Vedení lidí: 4 situace, kdy si držet odstup

vedení lidí: kdy si držet odstup

Před několika lety jsme byli na obědě s mým dobrým kamarádem, nyní majitelem a CEO úspěšné mezinárodní firmy. Můj kamarád během oběda konstatoval, že musel kompletně změnit přístup k vedení lidí ve své firmě.

Firmu a její zaměstnance znám prakticky od jejího založení. Všichni zakládající členové jsou mí dobří kamarádi a taková atmosféra panovala a stále panuje v celé společnosti. Tím, jak tým rostl a firma se měnila z garážovky na fungující společnost, měnil se postupně i přístup CEO k vedení týmu.

Je to až ironické. Všude slyšíte, že efektivní vedení lidí znamená především empatii, osobní přístup, dobré vztahy, důvěru a pozitivní prostředí. Což je samozřejmě pravda. Z druhé strany ale často slyšíte, že není dobré překročit jistou hranici a stát se až příliš velkými přáteli.

To se děje především ve startupech zakládaných kamarády, ale není to výjimkou ani v zavedených týmech. Jaké jsou čtyři nejčastější situace, kdy je dobré si udržovat odstup a co odstup vůbec znamená?

Proč si držet odstup při vedení lidí?

Angličtina má pro tuto situaci všeříkající výraz “Leadership distance”, který se používá k popisu tohoto paradoxu. Nehovoříme zde pouze o vzdálenosti (odstupu) co se týká fyzické přítomnosti na pracovišti, ale především a rozsahu vaší osobní interakce s vaší týmem a úrovni přátelství. Udržování optimální vzdálenosti v první řadě zajistí, že jako leader budete ve vedení lidí efektivní.

Příliš blízké vztahy totiž můžou vést k problémům a vaším úkolem je najít správnou rovnováhu mezi zapojením a efektivním vedením. Pokud jste příliš blízko, ztrácíte autoritu a nestrannost, pokud jste moc daleko, přijdete o důvěru a respekt týmu.

vedení lidí a týmová práce

Čtyři situace, kdy si držet odstup při vedení lidí

Náhlý pokles výkonnosti

Situace, která se stává celkem často. Člen vašeho týmu podává zodpovědné výkony až do doby, kdy s ním navážete bližší vztah. Najednou, jako by ho uchlácholila skutečnost, že jste dobří přátelé a přestane včas chodit do práce (Vy u to přeci prominete), začne flákat termíny, atp.

V toto případě pak pro vás může být velmi obtížné reagovat. Sami jste se postavili do nepříjemné situace. Pokud přijmete důrazná opatření, poškodí to váš vztah, pokud nic neuděláte, vyhýbáte se svým povinnostem, a navíc vnesete pochybnosti do celého týmu o své kompetenci. Rychle začnete ztrácet respekt.

Váš favorit

Každý máme svého oblíbeného zaměstnance. Je to přirozené a navíc, kdo by raději nespolupracoval s někým, kdo odvádí dobrou práci než s tím protivným a problémovým kolegou. Protěžovat někoho znamená extrémně narušit celou týmovou dynamiku a díky tomu můžete očekávat reakce jako závist nebo dokonce nevraživost mezi jednotlivými členy týmu.

Pro vedení lidí je nezbytné, abyste jako leader měřil všem stejným dílem a nefavorizoval jednotlivé členy týmu.

Špatný úsudek

Velmi snadno se může stát, že přílišná blízkost s jedním ze zaměstnanců, nebo dokonce s celým týmem může zakalit váš úsudek. Držet si odstup, nadhled a dělat rozhodnutí ve prospěch celého týmu, nebo celé společnosti může být v tom případě mnohem těžší.

Nepopulární rozhodnutí

Jako leader při vedení lidí musíte často činit nepopulární rozhodnutí. Někdy musíte obětovat krátkodobě zájmy svých zaměstnanců, nebo usměrnit nespokojeného člena týmu. Pokud je učiníte, riskujete, že zničíte přátelství.

Proto je pro Vás výhodné „držet si odstup“ a vyhýbat se možné kompromitaci.

Vaši kolegové nepotřebují přítele

V neposlední řadě si musíte uvědomit, co je vaší hlavní odpovědností jako leadera. Není to tvorba přátelství a ochrana všech členů týmu. V případě krize od vás vaši podřízení potřebují především rozhodnost, motivaci, schopnost učinit volbu a vypořádat se s výzvami a v neposlední řadě uklidnění.

Vždycky si pamatujte, že profesionální odstup je pro vás klíčový především ve chvíli, kdy dochází k problémům nebo krizi. Zároveň však nikdy neztrácejte ze zřetele empatii a porozumění. Tím, že vyvážíte autoritu a empatii naopak zvyšujete svůj přirozený respekt a důvěryhodnost.

Často kladené otázky

Proč si držet odstup při vedení lidí?

„Leadership distance“ označuje optimální míru profesionálního odstupu, který by měl leader udržovat ve vztahu ke svým zaměstnancům. Je důležité si tento odstup udržovat, aby byl leader efektivní, autoritativní a zároveň zachoval respekt a důvěru týmu. Přílišná blízkost může vést ke ztrátě autority a objektivity, zatímco přílišný odstup může vést ke ztrátě důvěry a respektu.

Jaké jsou čtyři situace, kdy je důležité si udržovat odstup?

Náhlý pokles výkonnosti: Když zaměstnanec, který byl dříve spolehlivý, začne podávat slabší výkony po vytvoření blízkého vztahu s leaderem.
Váš favorit: Favorizování určitého zaměstnance může narušit týmovou dynamiku a vést k negativním reakcím mezi členy týmu.
Špatný úsudek: Přílišná blízkost s jedním zaměstnancem nebo celým týmem může zkreslit úsudek leadera.
Nepopulární rozhodnutí: Jako leader musíte často činit těžká rozhodnutí, která mohou být pro vaše přátele nebo blízké zaměstnance nepříjemná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *