Zodpovědnost: Jak zvyšuje výkon a produktivitu

Ownership, neboli převzetí zodpovědnosti je jedním ze základních stavebních kamenů osobního i týmového úspěchu. Zodpovědnost za strategii a její uvedení v život. Zodpovědnost za rozvoj týmu a jeho výkon.

Zodpovědnost za vlastní práci a osobní rozhodnutí. Ale také zodpovědnost za chyby, nevydařené projekty špatná rozhodnutí. Pojďme se podívat, co to zodpovědnost je, proč je důležitá, co nám brání v jejím uplatňování, ale hlavně, jak můžeme tento princip uvést v běžný pracovní život.

Co je to zodpovědnost

Každý skvělý tým potřebuje členy, kteří jsou ochotni zakročit a převzít zodpovědnost na rozdíl od toho, že chtějí vinit ostatní za chyby. V praxi znamená převzetí zodpovědnosti proaktivnost, orientaci na řešení, odpovědnost a oddanost neustálému zlepšování.

Lídři, kteří převezmou zodpovědnost, jsou připraveni čelit jakýmkoli výzvám, které jim přijdou do cesty. Mají silné dovednosti při řešení problémů a předvídají problémy, než aby čekali, až se věci pokazí, a snažili se je vyřešit. Neustále hledají způsoby, jak věci zlepšit.

Jsou to oni, kdo přichází s novými nápady a nachází kreativní řešení složitých problémů. A konečně, leadeři a zaměstnanci, kteří převezmou zodpovědnost, také přebírají zodpovědnost za své vlastní činy.

Nenechme se ale zmást tím, že zodpovědnost je jen pro leadery. Naopak. I v tomto případě platí, že leadeři jsme všichni. Majitelé, management, zaměstnanci. Každý bere zodpovědnost do svých rukou v rámci své agendy a náplně práce a společně tak budují prostředí, kde se na sebe může každý spolehnout a může si důvěřovat.

Simon Sinek: Lídři musí převzít odpovědnost za svá rozhodnutí a přijmout dopad, který mají na svůj tým, aby si vybudovali důvěru a loajalitu.

Proč je důležitá?

Zodpovědnost je klíčem k vytvoření dobře fungujícího týmu. Když členové vašeho týmu přijmou misi a vizi vaší společnosti a cítí, že mají podíl na jejím úspěchu, je pravděpodobnější, že se zapojí do své práce. Znamená to převzít iniciativu, být proaktivní a snažit se o dokonalost. Když mají zaměstnanci pocit zodpovědnosti, jsou angažovaní, oddaní a motivovaní k co nejlepšímu výkonu.

Zodpovědnost je na pracovišti důležitá z několika důvodů. Za prvé vede k většímu zapojení zaměstnanců, což podporuje vyšší produktivitu, lepší spokojenosti s prací a nižší fluktuaci. Když zaměstnanci cítí pocit zodpovědnosti, je pravděpodobnější, že budou na svou práci hrdí a že budou chtít více investovat do úspěchu organizace.

Zodpovědní zaměstnanci přebírají odpovědnost za své činy a svůj výkon. Díky tom se mohou lépe rozhodovat, lépe komunikovat a pracovat na týmové spolupráci. A konečně, zodpovědnost podporuje inovaci a kreativitu, protože zaměstnanci s větší pravděpodobností přemýšlejí mimo zaběhlé vzorce chování, což může vést k novým nápadům, lepším procesům a konkurenční výhodě na trhu.

Celkově je zodpovědnost kritickou složkou kultury na pracovišti. Společnosti, které vyznávají zodpovědnost s větší pravděpodobností přilákají a udrží špičkové talenty, podpoří inovace a dosáhnou dlouhodobého úspěchu.

Stephen Covey: Osobní zodpovědnost je nezbytná pro úspěch, protože umožňuje jednotlivcům převzít kontrolu nad svými životy a dosáhnout svých cílů.

Bariéry přebírání odpovědnosti

Jaké jsou bariéry převzetí odpovědnosti, které brání zaměstnancům k jejímu plnému přijetí?

Nejasná budoucnost

Pokud si lidé nedokážou představit budoucnost firmy a jasně v ní nevidí sami sebe, je pro ně velmi obtížné převzít plnou zodpovědnost za společnost. Musí vědět, jak podnik hodlá realizovat své cíle, vidět jasně svojí roli a vědět, jak zapadají do celkové vize. Pokud zaměstnanci vnímají vizi firmy pouze jako vizi jejích majitelů, a ne svou vlastní, budou se jim velmi obtížně brát za vlastní výsledky celé společnosti.

Nefunkční pracovní prostředí

Zaměstnanci chtějí pracovat v takovém prostředí, které jim umožní mít co největší přínos pro společnost. Pokud ve firmě existuje toxická kultura, nesmyslné projekty nebo nedostatečná podpora vedení, zaměstnanci nebudou ochotni převzít zodpovědnost. Ba naopak. Nefunkční prostředí má za následek extrémní pokles výkonu, ztrátu motivace a nechuť dělat víc, než musím.

Pomoc

Nedostatečný profesní růst

Chceš-li, aby se o tebe lidé postarali, musíš se postarat ty o ně. Totéž platí i ve firmě. Pokud chceme, aby nám lidé pomáhali budovat naši společnost, musíme jim my vytvořit takové prostředí, aby i oni sami mohli růst. Pokud lidé cítí, že není dostatečně využita jejich kapacita, nebo dochází k plýtvání jejich schopnostmi, nebudou ochotní dělat víc, než mají a začnou postupně ztrácet motivaci. Naše úsilí tak musí reflektovat nejen úspěch společnosti, ale i náš osobní úspěch. Úkolem leadera je vytvořit takové prostředí, ve kterém bude každý člen týmu jasně vidět nejen jeho aktuální impakt, ale také dlouhodobou možnost růstu a osobního rozvoje.

Jak tyto bariéry odstranit? Rozvíjejte firemní kulturu, která podporuje komunikaci a spolupráci. Vybudujte důvěryhodné a bezpečné prostředí, kde se zaměstnanci nebudou bát selhání. Pomozte svým zaměstnancům stanovit realistické cíle a poté jim poskytněte produktivní zpětnou vazbu a školení potřebné k tomu, aby si vybudovali důvěru ve svou schopnost zvládnout problémy a překonat výzvy, se kterými se setkávají.

Jak vypěstovat odpovědnost

Jste leader a přemýšlíte nad tím, ja probudit ve svých zaměstnancích víc zodpovědnosti? Začněte těmito kroky.

Začněte u sebe

Jděte příkladem. Vše začíná u leadera a na samém vrcholu pyramidy řízení. Vaši kolegové a zaměstnanci od vás přebírají návyky a dle toho se chovají. Pokud chcete, aby přijali zodpovědnost za své, ukazujte, že to umíte a děláte i vy.

Poznejte svůj team

Motivovat zaměstnance k větší zodpovědnosti můžete efektivně pouze tehdy, pokud je dobře znáte. Zjistěte, co je motivuje. Ptejte se, jaké jsou jejich karierní cíle a vysněná role v teamu. Zjistěte, jak vnímají svoje silné a slabé stránky. Odkryjte jejich talenty a zájmy. Hovořte s nimi o jejich obavách a překážkách. Díky otevřené a upřímné komunikaci vytvoříte podporující prostředí, díky kterému bude pro zaměstnance převzetí odpovědnosti jednodušší a přirozenější. Proč? Osobní vazby a vztahy na pracovišti vytváří mimo jiné pouto odpovědnosti, neboť ty, které dobře známe, nechceme zklamat.

Poslání, hodnoty a pracovní role

Odpovězte na otázku proč. Jasně definujte poslání společnosti, její hodnoty a hlavně roli zaměstnance. Nikdo z nás se nechce cítit jako obyčejné kolečko v soukolí, které neví, proč musí dělat to, co každý den dělá. Nechceme být cvičené opice. Proto dobře vysvětlete vizi společnosti, roli zaměstnanců v širším měřítku a také to, jak jejich práce ovlivňuje celý team a společnosti. Vytvoříte tak pocit zodpovědnosti nikoliv za náplň jejich práce, ale za fungování celé firmy.

Příležitosti a rozvoj

Při zapojení zaměstnanců do vaše teamu věnujte dostatek času jejich zaškolení a onboardingu. Pamatujte! To, jak úspěšně zaměstnanec do vašeho teamu zapadne a jak začne plnit své pracovní povinnosti, je především vaše vizitka. Pomozte mu v učení se procesům a budování vztahů. Čím dříve pochopí fungování teamu, jeho kulturu a svoji roli, tím dříve se chopí zodpovědnosti. To samo o sobě ale nestačí. Musíte neustále dbát na to, aby vaši zaměstnanci měli dostatečný prostor pro růst a hlavně jim dobře vysvětlit, že pokud sami přeberou iniciativu v rámci svého rozvoje, bude to mít pozitivní dopad na jejich postup.

Poslouchejte

Zodpovědnost budete budovat tehdy, pokud budete poslouchat své zaměstnance a chtít slyšet jejich názor. Pokud uvidí, že na jich názorů záleží, že jsou jejich nápady implementovány a že mohou ovlivňovat dění ve společnosti, okamžitě to zvýší jejich zapojení a pocit zodpovědnosti.

Mikromanagement

Nešvar neustále kontroly a mikromanagementu vede ke snížení morálky a sebedůvěry zaměstnanců. Pokud dáváte svým zaměstnancům najevo, že vy jste šéf a oni musejí poslouchat, naprosto zničíte jejich ochotu převzít zodpovědnost. Dejte svým zaměstnancům prostor a oni převezmou zodpovědnost sami. Díky tomu se pak mohou cítit docenění, přínosní a jako platná součást týmu.

Jak převzít odpovědnost

Jaké jsou konkrétní kroky, které demonstrují to, že jste převzali zodpovědnost?

Buďte proaktivní

Ve své každodenní práci buďte proaktivní. Předvídejte problémy, přinášejte nápady, angažujte se. Nečekejte, až vám někdo zadá úkol, ale aktivně přemýšlejte o tom, co by mohlo být pro úspěch vaše týmu důležité a zásadní. Hledejte příležitost pro zlepšení. Sami aktivně komunikujte s kolegy, zda nepotřebují pomoct nebo se informovali o postupu vašich projektů.

Přiznejte veřejně svoje chyby

Lidé si váží člověka, který uzná svou chybu, místo aby se vymlouval nebo obviňoval druhé. Pokud uděláte chybu, přiznejte ji a vysvětlete, jak ji napravíte. Dáte tak najevo, že za svou práci a případné chyby přebíráte odpovědnost.

Řešte problémy

Pokud se vyskytne problém, neotálejte s jeho řešením. Nesnažte se ho zamést pod koberec, ale co nejdříve se s ním vypořádejte. Pokud budete problémy řešit, a nejen na ně upozorňovat, prokážete tím iniciativu na své straně a pomůžete svému týmu.

Chtějte feedback

Místo čekání na feeback si sami vyžádejte konstruktivní zpětnou vazbu. Žádat o zpětnou vazbu od kolegů a nadřízených vám pomůže lépe pochopit, v jakých oblastech byste se měli zlepšit a v čem můžete pomoct svému teamu.

Prosazujte změny

Prosazování změn v oblastech, ve kterých vidíte příležitost znamená převzetí iniciativy při vytváření nových nápadů a zlepšení. Uvědomujete si, že je vždy co zlepšovat. Přinášíte nový pohled na staré problémy a nacházíte nová řešení. Nebojíte se zpochybni status quo a posouváte společnost k vyšší konkurenceschopnosti.

Spolupráce

Poslouchejte

Aktivní naslouchání je metoda, kterou můžete použít ke zlepšení svých komunikačních dovedností na pracovišti a převzetí odpovědnosti za svou práci. Prostřednictvím aktivního naslouchání můžete lépe porozumět potřebám vašich kolegů.

Ptejte se

Když zahájíte nový projekt nebo úkol, začněte kladením otázek. To vám pomůže určit klíčové cíle, kterých chce váš šéf dosáhnout, a zjistit účel projektu nebo úkolu v rámci vašeho týmu nebo společnosti jako celku.

Buďte dobrovolník

Nový projekt, důležitá prezentace nebo příprava reportu. Převzetím úkolů máte příležitost rozvíjet své dovednosti a zároveň ukázat, že vám na věcech záleží. Dobrovolnictví vám pomůže převzít odpovědnost za svou práci, protože vás donutí nečekat na někoho jiného.

Spolupráce

Využijte vzdělání na maximum

Přebíráte zodpovědnost nejen za úkoly, ale i za sebe. Klíčovou součástí je převzetí odpovědnosti v rámci zlepšování svých odborných znalostí a dovedností. Nabízí vaše firma kurzy a školení? Máte roční budget na vzdělání? Můžete si vzít dodatečné volno pro účast na rozvojových aktivitách? Využijte vše na maximum.

Přijměte výzvy

Nebojte se a běžte do všeho naplno. Rozvojové projekty a výzvy jsou cestou, jak se zlepšit a růst. Z náročných situací se můžete hodně naučit, protože pomáhají rozvíjet vaše schopnosti a dávají vám pocit smysluplnosti.

Jocko Willink: Extreme Ownership. Leaders must own everything in their world. There is no one else to blame.

Závěr

Ukázali jsem si, jaké kroky musíme podniknout k převzetí zodpovědnosti, co nám k tomu brání a jak můžeme zapojit nové pohledy na zodpovědnost a pracovní morálku do běžného pracovního dne.

Mezi nejdůležitější poznatky patří vytvoření takové firemní kultury, která podporuje komunikaci a spolupráci, a vytváří důvěryhodné a bezpečné prostředí, kde se zaměstnanci nebojí selhání. Dále pak důležitost profesního růstu a vytvoření prostředí, kde můžeme se můžeme rozvíjet a růst. Konkrétní kroky k převzetí odpovědnosti na pracovišti jsou pak aktivní naslouchání, otázky, proaktivita či přijímání výzev. Také mezi ně patří důležitost přiznání chyb a řešení problémů, což přispívá ke kultuře odpovědnosti na pracovišti.

Všechny tyto postupy, aplikované do našeho každodenní jednání nám pomáhají být produktivnější, výkonnější a zároveň mít větší dopad na to, co se okolo nás ve společnosti děje.

Další zdroje o ownershipu:

Často kladené otázky

Co přesně znamená zodpovědnost (ownership) v kontextu pracovního prostředí?

Zodpovědnost v pracovním prostředí znamená převzetí plné odpovědnosti za své akce, rozhodnutí, projekty a výsledky. Nejedná se jen o plnění povinností, ale také o proaktivní přístup, zaměření na řešení, oddanost neustálému zlepšování a převzetí odpovědnosti za své chyby a neúspěchy.

Proč je zodpovědnost klíčová pro úspěch týmu?

Zodpovědnost je klíčová pro úspěch týmu, protože vede k většímu zapojení zaměstnanců, vyšší produktivitě, lepší spokojenosti s prací a nižší fluktuaci. Podporuje inovaci a kreativitu, pomáhá v rozvoji osobních a profesních schopností členů týmu a zvyšuje jejich motivaci k výkonu na nejlepší úrovni.

Jaké jsou bariéry, které brání převzetí odpovědnosti v pracovním prostředí?

Bariéry zahrnují nejasnou vizi a budoucnost firmy, nefunkční pracovní prostředí, nedostatečný profesní růst zaměstnanců, nejasné role a očekávání a nedostatečnou komunikaci a spolupráci v týmu.

Jaké kroky může leader podniknout, aby podpořil kulturu zodpovědnosti ve svém týmu?

Leader může jít příkladem, poznat svůj tým a jeho motivace, definovat jasné role a očekávání, poskytovat pravidelnou a konstruktivní zpětnou vazbu, podporovat profesní růst a rozvoj, a vytvořit podporující a důvěryhodné pracovní prostředí, kde se zaměstnanci nebojí selhání a jsou motivováni k výkonu na nejlepší úrovni.

Jak mohou zaměstnanci demonstrovat zodpovědnost na pracovišti?

Zaměstnanci mohou demonstrovat zodpovědnost tím, že budou proaktivní, budou přiznávat své chyby, řešit problémy, chtít zpětnou vazbu, prosazovat změny, aktivně naslouchat, kladit otázky, dobrovolně se hlásit k úkolům, využívat možnosti vzdělávání a přijímat výzvy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *