O mně

Když jsem vstoupil do světa byznysu, řídil jsem se jednoduchým pravidlem: co se nedá spočítat, neexistuje. Věřil jsem, že pevné procesy a hardskills jsou základní stavební kameny úspěšného života a hlavně – úspěšného člověka.

Avšak časem mi došlo, že SKUTEČNÝ LEADER nestaví na procesech, tabulkách nebo svém postavení, ale na pevných základech osobní integrity a sebeuvědomění.

Začal jsem věřit, že pravé vedení začíná uvnitř nás. Je to schopnost vést sebe, než se pokusíme vést ostatní.

Jde o odvahu podívat se do zrcadla a říct: „Začnu u sebe.

To je první krok k pravé změně.

Jsem přesvědčen, že pravý leader se neobjevuje ve chvíli, kdy je postaven před výzvu, tým nebo projekt, ale v momentě, kdy se rozhodne převzít zodpovědnost za svůj vlastní život, svůj rozvoj.

Ve světě, kde hledáme odpovědi, je mé poslání nejenom pomáhat lidem objevovat jejich vlastní skryté schopnosti, ale také vytvářet ideální prostředí pro jejich rozvoj a hlubší porozumění.

Pevně věřím, že vnitřní moudrost každého z nás obsahuje všechny odpovědi, po kterých toužíme. Klíčem je však vytvořit správné podmínky pro to, aby se tato moudrost mohla projevit a být plně pochopena. Tam, kde konvenční metody selhávají, se ukazuje neocenitelná hodnota empatie, důvěry a schopnosti naslouchat.

Proč koučing?

Na začátku mé kariéry jsem si zvolil jako hlavní oblast finance. Možná si spíš zvolily finance mě. V průběhu let jsem se díky projektům, na kterých jsem pracoval, čím dál víc posouval z firemních financí do operations a objevoval kouzlo toho, mít prst na tepu firmy a pomáhat budovat provozní a procesní infrastrukturu a posouvat rostoucí firmy, týmy a hlavně moje kolegy a klienty dopředu.

Za více než desetiletou kariéru jsem řídil nespočet projektů, týmů a celých firem. Založil jsem a rozvíjím vlastní strojírenskou společnost, pracoval jsem jako COO a CFO čtvrtém nejlepším startupu na světě, pomáhal s rozvojem a expanzí největší české sítě coworkingů, nebo působil jako Head of Operation v real estate investičním fondu.

Na vrcholu mé kariéry, když jsem dosahoval jednoho úspěchu za druhým a zdálo se, že moje profesní cesta nemůže být slibnější, jsem začal vnímat i stinné stránky úspěchu. S každým novým projektem, rozšířením týmu či expanzí přicházelo větší množství stresu, pochybností a zdravotních problémů. A přestože jsem byl obklopen úspěchem, vnitřně jsem čelil otázkám a nejistotám, které se vynořily s každým krokem výš.

Tato období intenzivního růstu a výzev mě postupně vedla k zamyšlení nad hlubším smyslem mé práce a života. Začal jsem hledat způsoby, jak lépe zvládat stres, jak pečovat o své mentální a fyzické zdraví a jak najít rovnováhu mezi profesními ambicemi a osobním štěstím. A právě v tomto klíčovém okamžiku mého života se mi otevřel nový horizont: svět koučingu.

Koučing se stal nejen pomocníkem mé vlastní transformace, ale také klíčem k rozvoji ostatních. Uvědomil jsem si, že stejně jako já, mnoho lidí čelí podobným výzvám a stresům na svých profesních cestách a v osobním životě. Koučink mi dal nástroje a perspektivy, jak tyto výzvy překonávat efektivněji a jak podporovat ostatní v jejich vlastní cestě.

Moje zkušenosti z práce i osobního života mi umožnily hluboce porozumět dynamice profesního růstu a osobní transformace. Skrze koučing a mentoring teď tyto poznatky předávám dál.

Pomáhám klientů s tím, jak čelit stresu, pochybnostem a zdravotním výzvám, které přicházejí s každým novým úspěchem. Sdílím s nimi strategie pro osobní a profesní rozvoj, které se opírají o hluboké pochopení.

Mým cílem je poskytovat podporu a orientaci v jejich cestě k dosažení vyváženého života plného smysluplných úspěchů.